Рішення сесії

 

КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                               7    сесія  сільської  ради  VIІ  скликання 

                         

                                                   РІШЕННЯ     

 

Від   17 травня 2016 року  №  7/

с. Криві  Коліна

                                                    

Про проект рішення

«Про місцеві податки і

збори  на  2017 рік»

 

    З метою забезпечення надходжень до бюджету Кривоколінської  сільської ради, відповідно до вимог Податкового кодексу України, п. 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (№ 909-VIIIвід 24.12.2014 року), керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а :

   1. Затвердити проект  рішення «Про місцеві податки та збори на 2017рік» та проект  Положення про платників місцевих податків та зборів, об’єкти та базу оподаткування, ставки, порядок обчислення, строки сплати, податковий період, строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату місцевих податків і зборів, згідно додатку 1.

   2. Секретарю сільської ради  Півторак А.В. забезпечити подання рішення до Тальнівської ОДПІ до 1 січня 2017 року.

  3. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                        О.М.Дяченко

 

                                                                 

                            КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                         7    сесія  сільської  ради  VII  скликання

                                                            РІШЕННЯ                                             

Від 17  травня  2016 року № 7/1

 с. Криві Коліна

Про проект рішення «Про затвердження  ставок  земельного  податку  та  орендної  плати  на  2017 рік по  Кривоколінській  сільській  раді»

   Керуючись ст. 273,274,286,288 Податкового Кодексу України , п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативно - грошової оцінки земель сіл Криві Коліна, Чеснопіль та селищ  Добрянка, Нова Павлівка виготовленою «Черкаським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою», затвердженою рішенням Кривоколінською сільською радою від 21. 02. 2011року №5-3 «Про затвердження технічної документацією з нормативно - грошової оцінки земель Кривоколінської сільської ради», ст. 269 Податкового Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011року №1185 сільська рада   в и р і ш и л а :

         I . Затвердити ставки земельного податку по Кривоколінській сільській раді на    2017 рік в таких розмірах:

                                                             с. Криві Коліна

             1.за землі сільськогосподарського призначення:

                     рілля: агрогрупи

                        53е             5271 х1.756x3.997 х 0.1% = 36.99  грн./га.

                       55е             4461х 1.756 x3.997  х 0.1% = 31.31  грн./га.

                       56е              3406х 1.756 x3.997 х 0.1 % = 23.91  грн./га.

         57е              2676х 1.756 x3.997  х  0.1 % = 18.78     грн./га.

         133г             3244х 1.756 x  3.997   х 0.1 %  = 22.77    грн./га.

          209е             5515х 1.756 x  3.997  х 0.1%   = 38.71      грн./га.

                      210г             3244х 1.756 x  3.997  х 0.1%  = 22.77      грн./га.

                      багаторічні насадження:

                              агрогрупи  

                           53е               5712x3.997   х 0.03% = 6.85  грн./га.

                           55е                4841x3.997   х 0.03% = 5.80 грн./га.

 56е                3582 x3.997   х 0.03% = 4.29 грн./га.

                           57е               2807x3.997   х  0.03% = 3.37    грн./га.

   133г               1936 x3.997   х 0.03%  = 2.32  грн./га.

  209е                6583 x3.997   х 0.03 % = 7.89   грн./га.

                    сіножаті :    

                             агрогрупи 

  209е              1812  x3.997    х 0.1% = 7.24     грн./га

                    пасовища : 

                                  агрогрупи 

                           55е               1647  x3.997   х 0.1% = 6.58 грн./га.

                           56е              1018  x  3.997  х 0.1 % = 4.07 грн./га.

                          57е                838  x   3.997   х 0.1% =  3.35 грн./га.

                          133г              1257  x  3.997   х 0.1 % = 5.02 грн./га.

         2. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

               перша економіко – планувальна зона с. Криві Коліна

             квартал

             1                                 4.6 x3.997   х 1% х 3% х 10000 = 55.16 грн. га.

  9 , 10,13,14,15,16,17,18,20,21,22      4.9 x3.997   х 1% х 3% х 10000 = 58.75 грн. га

            11                                    5.05x3.997  х 1% х 3% х 10000 = 60.55 грн. га

            14,15,16                          4.7  x3.997   х  1% х 3% х 10000 = 56.36 грн. га

              друга економіко – планувальна зона

             квартал

             2,3,5,6,7                     4.6 x3.997    х 1% х 3% х 10000 = 55.16 грн. га

             8                                  3.8 x  3.997    х 1% х 3% х 10000 = 45.56  грн. га

        3. Під закладом освіти, клуб, сільська рада, контора

                                                         3.5 x3.997    х1% х 10000 = 1399 грн./га

       4. Під закладом вет. лікарні, дит. садок, медпункт

                                                          3.5 x3.997    х 1% х10000 = 1399 грн. га

       5.  За земельні ділянки комерційного призначення:

            магазин  ПП «Лещенко»         12.6 x3.997    х 1% х10000 = 5036 грн. га

            магазин РАйСТ                      12.4 x3.997   х 1% х 10000 = 4956 грн га.

                                   с. Чеснопіль

        6. За землі сільськогосподарського призначення:

                   рілля: агрогрупи

53е           5271х 1.756 x  3.997   х 0.1% = 36.99 грн. га

55е            4461х 1.756 x  3.997    х 0.1% = 31.31 грн. га

56е            3406х 1.756 x  3.997   х 0.1% = 23. 91 грн. га

57е           2676х 1.756 x 3.997  х 0.1% = 18.78 грн. га

209е           4218х 1.756 x   3.997   х 0.1% = 29.60 грн. га

           багаторічні насадження: агрогрупи

                                                    53е               5712x  3.997   х 0.03% = 6.85 грн. га

                                                    55е               4841x  3.997   х 0.03% = 5.80 грн. га

                                                    56е                3582x  3.997  х 0.03% = 4.29 грн. га

                                                   57е               2807x   3.997  х 0.03% = 3.37грн. га

                                                  209е               6583x  3.997   х 0.03%=  7.89грн. га

               7.На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

                    квартал

                    1,2,5,6               3.04 x3.997    х 1% х  3% х 10000 = 36.45 грн. га

                    3                         2.9 x3.997    х 1% х  3% х 10000 = 34.77 грн. га

         4,7                      3.1 x3.997   х 1% х  3% х 10000 = 37.17 грн. га        

                 8. За земельні ділянки під медпунктом

             

                           2.13 x  3.997     х 1% х 10000 = 851.36 грн./га

               9. За земельні ділянки комерційного використання:

      магазин  РАйСТ           7.6x3.997   х 1% х 10000 = 3037.72 грн/га.

                                           с-ще Добрянка

             10.  За землі сільськогосподарського призначення:

                    рілля: агрогрупи:

                   55е            4461х 1.756 x  3.997    х 0.1% = 31.31 грн. га

                  56е            3406х 1.756 x3.997    х 0.1 %= 23.91 грн. га

                   57е            2676х 1.756  x3.997   х 0.1 %= 18.78 грн. га     

                133г           3245х 1.756 x  3.997    х 0.1 %= 22.77 грн. га

                  209е            5515х 1.756 x3.997    х 0.1% = 38.71 грн. га

210г            3245х 1.756 x  3.997   х 0.1 %= 22.77 грн. га

      багаторічні насадження : агрогрупи

                        55е                  4842x  3.997      х 0.03% = 5.81 грн. га

                         56е                  3582x   3.997     х 0.03% = 4.29 грн. га

                       57е                  2807x   3.997     х 0.03 %= 3.36 грн. га

                         209е                6583x  3.997     х 0.03 %= 7.90 грн. га

                            сіножаті:      агрогрупи                                                      

                       133г                1812x  3.997       х 0.1% = 7.24 грн. га

                       210г                1436x   3.997       х 0.1 %= 5.74 грн. га

                            пасовища   агрогрупи

                             56е       1018x   3.997       х 0.1 %= 4.07 грн. га

        11. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

        квартал    

    1,3                                2.9 x3.997     х 1% х  3% х 10000 = 34.77 грн. га

          2                        2.9 x 3.997     х 1% х  3% х 10000 = 34.77 грн. га

       12. За земельні ділянки комерційного використання:

       магазин  РАйСТ                 7.2 x3.997     х 1% х 10000 = 2878 грн/га.

                                                    с-ще Нова Павлівка

      13. За землі сільськогосподарського призначення

                          рілля: агрогрупи

                  55е                   4461х 1.756 x   3.997    х 0.1% = 31.31 грн. га

                  56е                   3406х 1.756 x  3.997     х 0.1% = 23.91 грн. га

                  57е                   2676х 1.756 x  3.997     х 0.1% = 18.78 грн. га

                   141                     811х 1.756 x   3.997     х 0.1% = 5.69 грн. га

      багаторічні насадження: агрогрупи

                       55е                   4841x  3.997      х 0.03% = 5.81 грн. га

                        56е                   3582x  3.997      х 0.03% = 4.29 грн. га

                         57е                   2807x  3.997       х 0.03% = 3.36 грн. га

                      пасовища:   агрогрупи

                      141                      299 x3.997     х 0.1 = 1.19 грн. га

     14. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:      

               квартал

1,2,3                      2.82 x3.997     х 1% х  3% х 10000 = 33.81 грн. га

        4                           2.68 x 3.997    х 1% х  3% х 10000 = 32.13 грн. га

    15. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення(рілля, сіножаті пасовища) затвердити  3  % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки на 2016 рік.

       16.  Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення затвердити 8 % відсотків  від нормативно грошової оцінки земельної ділянки на 2016 рік.

       17.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту,нормативно  грошову оцінку яких не проведено,  встановлюється у розмірі 3 % відсоткивід нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

Нормативно грошової оцінки земельної ділянки на 2016 рік.

 18.Ставки земельного податку та розмір орендної плати у 2016 році застосовуються  згідно затвердженої нормативно-грошової  оцінки земель села із застосуванням офіційного  коефіцієнту індексації за   2015 рік.

  II.    1.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб:

      1. Від сплати земельного податку звільняються: 

          1.1. інваліди першої і другої групи; 

          1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 

          1.3. пенсіонери (за віком); 

          1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про              статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

         1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

     2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: 

       2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; 

      2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара; 

      2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; 

      2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; 

      2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара. 

   3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. 

2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

    1. Від сплати земельного податку звільняються: 

    1.1.Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

    1.2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою,  яка  надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

1.3. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

       1.4.Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади, установи та       організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та розташовані на території Кривоколінської сільської ради.  

                    3. Особливості оподаткування платою за землю

 1. Сільська  рада може встановлювати додаткові пільги щодо земельного податку.  

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 

  2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. 

 3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням   прибудинкової території. 

  Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам  незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 4В разі внесення змін  щодо ставок земельного податку та плати за землю на 2017 рік дане рішення привести у відповідність з чинним законодавством.

 5. Секретарю сільської ради Півторак А.В. до 30.01. 2017 року направити копію даного рішення в Об’єднану державну податкову інспекцію в Тальнівському районі.

     Сільський голова                                                 О. М. Дяченко

 

                                                                 

                               КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                                 7 сесія  сільської  ради  VIІ скликання

                                                        РІШЕННЯ                      

Від  17 травня  2016 року № 7/

 с. Криві Коліна

Про проект рішення про затвердження

Положення про взяття на облік та передачу

в комунальну власність без господарського

 майна та відумерлої спадщини в

Кривоколінській  сільській раді

З метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік безгосподарського нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Преображенської сільської ради, його збереження та використання, відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кривоколінська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання  безгосподарського нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Кривоколінської сільської ради.

2.      Здійснити заходи щодо виявлення (встановлення) на території сільської ради безгосподарського нерухомого майна та відумерлої спадщини, збереження та утримання безгосподарського нерухомого майна та відумерлої спадщини з моменту виявлення(встановлення).

3.      Дане рішення довести до відома населення сільської ради та оприлюднити в на офіційному сайті сільської ради.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію. 

 

Сільський голова                                                 Дяченко О.М.