Регуляторні акти

                  

                                                                               

                               КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                     21 позачергова   сесія  сільської  ради  VIІ  скликання 

                         

                                                 РІШЕННЯ     

Від  червня  2017 року №21/2

с.Криві Коліна

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2018 рік  

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2., 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленою  ДП «Черкаським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  12.07.2012р. №16/2, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,  враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок  постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 26.06.2017 року, сільська  рада   ВИРІШИЛА:

     1. Встановити на 2018 рік   ставки  земельного податку по  населених пунктах Кривоколінської сільської ради, нормативну грошову оцінку яких проведено  за  один метр квадратний  землі  у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки):

                              с. Криві Коліна

       1.1 за землі сільськогосподарського призначення по агрогрупах:

              рілля:

                   53е              44395х 0.3% :10000= 0,0133 грн./ кв.м.

                   55е              37573  х 0.3% :10000= 0,0112 грн./ кв.м.

                   56е              28687х 0.3 % :10000= 0,086  грн./ кв.м.

                   57е              22539  х  0.3 % :10000= 0,067 грн./ кв.м.

                  133г             27323   х 0.3 %  :10000= 0,081 грн./ кв.м.

                  209е             46450  х 0.3% :10000  = 0,0139 грн./ кв.м.

                  210г             27323  х 0.3%  :10000= 0,081 грн./ кв.м.

           багаторічні насадження:

 

                     53е            27397 х 0.03%:10000 = 0,082 грн./ кв.м.

                     55е            23219  х 0.03%:10000 = 0,07 грн./ кв.м.

                     56е            13464 х 0.03 %:10000 = 0,04 грн./ кв.м.

                     57е            31575 х  0.03 % :10000= 0,095 грн./ кв.м.

                    133г            9286х 0.03 %:10000 = 0,028 грн./ кв.м.

                    209е           31575 х 0.03 % :10000= 0,094 грн./кв.м.

                 сіножаті:    

                    209е        8691х 0.1% :10000= 0,0026 грн./ кв.м.

                пасовища: 

                     55е           7900х 0.3%:10000 = 0,027  грн./ кв.м.

                     56е           4883х 0.3 %:10000 = 0,0015 грн./ кв.м.

           57е           4019х 0.3% :10000= 0.0012 грн./ кв.м.

                    133г          6029х 0.3 %:10000 = 0,0018 грн./ кв.м.

            1.2. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

                 перша економіко – планувальна зона с. Криві Коліна

                 квартал

                   1                            26,35   х 1% х 3% = 0,0079 грн./ кв.м.

                    9,10,13,14,15,16,

                   17,18,20,21,22       28,07 х 1% х 3% = 0,0084 грн./ кв.м.

                   11                            28,92 х1% х 3% = 0,0086 грн./ кв.м.

                   14,15,16               26,92 х1% х 3% = 0,0080 грн./ кв.м.

              друга економіко – планувальна зона

              квартал

                  2,3,5,6,7                26,35 х 1% х 3% = 0,0079 грн./ кв.м.

                  8                           21,77 х 1% х 3% = 0,0065 грн./ кв.м.

            1.3. За земельні ділянки комерційного призначення:

            магазин  ПП «Лещенко»     72,17х1%  = 0,7217 грн./ кв.м.

            магазин РАйСТ                    71,02 х1% = 0,7102 грн./ кв.м.

                              с. Чеснопіль

            1.4. За землі сільськогосподарського призначення по агрогрупах:

                рілля:

                  53е           44395 х 0.3%:1000 = 0,0133 грн./ кв.м.

                  55е           37598 х 0.3% :10000= 0,0113 грн./ кв.м.

                  56е           28687 х 0.3% :10000= 0,0861 грн./ кв.м.

                  57е           22539 х 0.3%:10000= 0,0676 грн./ кв.м.

                 209е          35526 х 0.3% :10000= 0,0107 грн./ кв.м.

             багаторічні насадження:

                   53е           27397 х 0.03%:10000 = 0,0008 грн./ кв.м.

                   55е           23219 х 0.03%:10000 =0,0007 грн./ кв.м.

                   56е           17181 х 0.03%:10000= 0,0005 грн./ кв.м.

                   57е           13464 х 0.03% :10000= 0,0004 грн./ кв.м.

                   209е         31575 х 0.03%:10000=  0,0009 грн./ кв.м.

               1.5.На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

                    квартал

                   1,2,5,6       17,4 х 1% х 3%= 0.0052 грн./ кв.м.

                        3           16,6 х 1% х 3% = 0,0049 грн./ кв.м.

                       4,7         17,76 х 1% х 3% х = 0,0053 грн./ кв.м.

               1.6. За земельні ділянки комерційного використання:

                   магазин  РАйСТ     43,5 х 1% = 0,4350 грн/ кв.м.

                             с-ще Добрянка

               1.7.  За землі сільськогосподарського призначення по агрогрупах:

                    рілля:

                     55е           37573 х 0.3%:10000 = 0,0112грн./ кв.м.

                     56е         28687 х 0.3 %:10000 = 0,0086 грн./ кв.м.                   

                     57е           22539 х 0.3 %:10000 = 0,0067 грн./ кв.м.

                     133г          27331 х 0.3 %:10000 = 0,00 81 грн./ кв.м

                     209е          46450 х 0.3% :10000 = 0,0139 грн./ кв.м.

                     210г          27331 х 0.3 %:10000 = 0,0081  грн./ кв.м.

                    багаторічні насадження:

                     55е            23224 х 0.03% :10000 = 0,0007 грн./ кв.м.

                     56е            17181 х 0.03% :10000 = 0,0005 грн./ кв.м.

                     57е        13463 х 0.03 %:10000 = 0,0004 грн./ кв.м.                  

                     209е           31575 х 0.03 %:10000 = 0,0009 грн./ кв.м.

                   сіножаті:  

                    133г           8691х 0.3% :10000 = 0,0026 грн./ кв.м.

  210г           6888 х 0.3%:10000 =0,0021 грн./ кв.м.                                         пасовища:

                    56е            4883 х 0.3 %:10000 = 0,0015 грн./ кв.м.

           1.8 На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

                  квартал    

                    1,3             16.6 х 1% х 3% = 0,005грн./ кв.м.

                     2             16.6 х 1% х 3% = 0,005 грн./ кв.м.

            1.9. За земельні ділянки комерційного використання:

                     магазин  РАйСТ        41.2 х 1% = 0,412 грн./кв.м.

                                      с-ще Нова Павлівка

           1.10.За землі сільськогосподарського призначення по агрогрупах:

                       рілля:

                        55е          37573х 0.3%:10000= 0,0111 грн./ кв.м.

                        56е          28687 х 0.3%:10000 = 0,0086 грн./ кв.м.

                        57е          22539 х 0.3% :10000= 0,0068 грн./кв.м.

                        141           6831   х 0.3% :10000= 0,0020 грн./ кв.м.

                   багаторічні насадження:

                      55е              23219 х 0.03%:10000 = 0,007 грн./кв.м.

                      56е              17182 х 0.03% :10000= 0,005 грн./кв.м.

                       57е             13464  х 0.03% :10000= 0,04 грн./ кв.м.

                      пасовища:

                      141              1434 х 0.3 %:10000= 4,3 грн./кв.м.

         1.11. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:      

                      квартал

                      1,2,3            16.15 х 1% х 3% = 0,0048 грн./ кв.м

                      4                  15.35 х 1% х 3% = 0,0046грн./кв.м

    1.12.За  земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

    1.13.За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

    1.14.За водойми, надані для виробництва рибної продукції  та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

      2. За   земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено  у розмірі 0,3 відсоток від середньої нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для несільськогосподарських угідь- 3 відсотки від середньої нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

     3. Ставки земельного податку застосовуються відповідно до  затвердженої нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів сільської ради, проіндексованої на офіційний коефіцієнт затверджений на загальнодержавному рівні.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2018 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома,  що:

   5.1.Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України.

   5.2. Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї),  з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України.

   5.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

   5.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України.

 5.5. Визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

     5.6. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

     5.7. Податковим періодом  для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.8. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

 5.9. Порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ.

5.10. Порядок та строки сплати плати за землю встановлено статтею 287 ПКУ.

5.11. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ.

5.12. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ.

 5.13. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ.

 6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку.  6.1.Органам  державної влади та органам  місцевого самоврядування, бюджетним  установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

 6.2. При цьому врахувати:

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.   

  7.Секретарю сільської ради оприлюднити  це  рішення в одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради у десятиденний термін після його прийняття та підписання, але не  не пізніше 15 липня цього року.

 8. Секретарю  сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 9. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2018 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, але не раніше 01.01.2018 року. 

 10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                         О.М.Дяченко

Аналіз регуляторного  впливу

до проекту рішення сільської ради

«Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2018 рік»

        Проект  рішення    сільської ради  «Про встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2018 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України,  нормативної грошової оцінки.

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади, ефективного  використання  земель комунальної власності.  

    Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

І. Визначення проблеми

         Реформування країни вимагає  ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування дохідної частини місцевих бюджетів, які містили включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений до місцевих податків і зборів.

        Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок земельного податку в залежності від цільового  виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференціація розмірів земельного податку з урахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

       З метою ефективного використання земельних ділянок на території села, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення, проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  встановлення конкретної ставки  податку, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблемиє не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

       Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

         Основнимигрупами, на які проблема справляє вплив, є громадяни, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають їх  в постійному користуванні.

        Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                      +

 

Юридичні особи

                       +

 

 

 

 

 

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради. 

ІІ. Цілі державного регулювання

        Цілями  державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми є встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки, Податкового Кодексу України, що  забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету.

        Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми соціально-економічного розвитку Кривоколінської  сільської ради, забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

       За умови не встановлення ставок земельного податку рішенням сільської ради, відповідно до норм  Податкового кодексу України,  земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам.

       Тому, основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати земельного  податку;

-поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від сплати земельного  податку;

-  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку;

-  забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

          ІІІ. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення   

              цілей.

           У якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації, що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми та не до поступлення коштів у місцевий бюджет. Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати,  диференціюючи розмір ставки податку.

   Враховуючи пропозиції, надані платниками земельного податку та для зручності власників земельних ділянок, застосовуються мінімальні розміри ставок земельного податку, встановлені Податковим кодексом України.

    Застосування мінімальних ставок земельного податку призведе до належного наповнення сільського бюджету та не створить соціальної напруги на території сільської ради.

    У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює розміри ставок земельного податку з населення та юридичних осіб, який надходить до місцевого бюджету.

                    Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

Альтернатива 2                                      створення фінансових стимулів

1.      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільськогобюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування розміру земельного податку

Відсутні

Юридичні особи

Прозорість механізму нарахування земельного податку

Сплата земельного податку

рівні умови відносно розміру земельного податку

 громадяни

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Сплата земельного податку

         Основними групами, на які проблема справляє вплив є громадянита окремі юридичні особи, що мають земельні ділянки у постійному користуванні.

      Проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання не застосовується.

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку   рішенням сільської ради.

                2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та юридичних осіб:

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

_________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

Альтернатива 1                                  немає                                         зменшення  надходжень

                                                                                                                до бюджетів усіх рівнів;

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      немає

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              немає                                             Сплата земельного податку  

                                                                                                                 за ставками ПКУ

           

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету                               Сплата  земельного

                                                                                                                 податку за ставками   

                                                                                                                 сільської ради

_____________________________________________________________________________

                     Оцінка впливу на сферу інтересів юридичних осіб

__________________________________________________________________________    

Вид альтернативи                           Вигоди                                                Витрати

____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  немає                                          Сплата земельного податку  

                                                                                                                 за ставками ПКУ

           

Альтернатива 2                  врахування інтересів                                Сплата  земельного

                                                                                                                 податку за ставками   

                                                                                                                 сільської ради

_____________________________________________________________________________

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування земельного податку  

Відсутні

Юридичні особи

Прозорість механізму нарахування земельного податку  

Сплата земельного податку   за встановленими  ставками

 

Громадяни 

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Сплата  земельного                                                                                                                 податку                  за

ставками                                                                                                                  сільської ради

          Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, івзв'язку з чим  будуть застосовуватися ставки земельного податку, які були встановлені раніше, не  має вигод  для жодної із сторін.

         Узв'язку з неприйняттям  проекту рішення, відповідно до  Податкового кодексу України,   будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

         Діючі рішення,що стосуються земельного податку,  прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2017року.

         Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати земельного податку.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності        Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця  

                                                                                                                альтернативи у                                                                                                            рейтингу

__________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              (проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                         

__________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             немає

                                    бюджету –відсутнє

 

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету                                                            немає

__________________________________________________________________________    

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Затвердження ставок земельного податку  у межах визначених Податковим кодексом України.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку   до місцевого бюджету.

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження рішення  проставки земельного податку;

-  інформування  платників про встановлені правила справляння земельного податкуна 2018 рік;

 - забезпечення надходжень земельного податку  до сільського бюджету.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.  Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

     Розв'язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

-     балансі інтересів;

-         простоті  та доступності  положень рішення;

-         простоті виконання  вимог рішення;

-         врегулювання прав  і обов’язків  суб'єктів, на яких  поширюється  дане рішення.

  Після набрання чинності цим регуляторним актом прогнозується ситуація щодо наповнення сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку та відсутність соціальної напруги в селі, оскільки застосовано мінімальні ставки, затверджені Податковим кодексом України.

 Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

      VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

    Оскільки  на  суб’єктівмалого підприємництва непоширюється регулювання, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва)не застосовується.

      VІІ. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

       Оскільки ставкиземельного податку   встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік, тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

VІІІ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку    діючому законодавству, зокрема Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та  Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  запланованих коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку  та подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади.

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - збільшення кількості платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту;

    - в зв'язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості платників  податку високий.

Показники результативності дії регуляторного акту для платників податку

Платники податку

 

Сума витрачених коштів на регулювання грн.

 

Витрата часу на регулювання на 1 особу

 

Громадяни:

-сплата земельного податку,

всього

-сплата послуги банку

 

 

 

Державні установи і організації

 

4111,63

 

в залежності від %, що встановлено відповідною банківською установою

 

---

 

 

5 хв.

 

 

10-15 хв. залежно від черги

 

---

ІX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені:

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту;

- повторне – за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту.

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

         Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності,– статистичний.

   У зв’язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості податку високий.

Секретар сільської ради                   А.В.Півторак