Регуляторні акти

                                                                                

                                    КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                         19 позачергова   сесія  сільської  ради  VIІ  скликання 

                         

       ПРОЕКТ                                         РІШЕННЯ     

Від    27  квітня 2017 року №19/

с.Криві Коліна

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2018 рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленою  ДП «Черкаським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  12.07.2012р. №16/2, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська  рада

ВИРІШИЛА:

     1. Встановити на 2018 рік   ставки  податку по  населених пунктах Кривоколінської сільської ради    за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

                                                             с. Криві Коліна

             1. за землі сільськогосподарського призначення:

                     рілля: агрогрупи

                    53е             44395х 0.3% = 133.19  грн./га.

                   55е              37573  х 0.3% = 112.61  грн./га.

                   56е              28687х 0.3 % = 86.06  грн./га

                   57е              22539  х  0.3 % = 67.62  грн./га

                  133г             27323   х 0.3 %  = 81.97  грн./га.

                  209е             46450  х 0.3%   = 139.35   грн./га.

                  210г             27323  х 0.3%  = 81.97   грн./га.

                      багаторічні насадження :

                              агрогрупи  

                                  53е             27397   х 0.03% = 8,22  грн./га.

                                 55е             23219   х 0.03% = 6,97  грн./га.

                                 56е             13464 х 0.03 % = 4.04 грн./га.

                                57е             31575 х  0.03 % = 9,47    грн./га.

                              133г             9286   х 0.03 %  = 2.79  грн./га.

                             209е           31575   х 0.03 % = 9,47   грн./га.

                    сіножаті :    

                             агрогрупи 

  209е             8691    х 0.1% = 26.07     грн./га

                    пасовища : 

                                  агрогрупи 

                                   55е               7900   х 0.3% = 23.7  грн./га.

  56е              4883  х 0.3 % = 14.65  грн./га.

                        57е                4019   х 0.3% =  12.06  грн./га.

                                  133г              6029   х 0.3 % = 18.09  грн./га.

         2. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

               перша економіко – планувальна зона с. Криві Коліна

             квартал

     1                                                          26,35   х 1% х 3% х 10000 = 79,05 грн. га.

    9 , 10,13,14,15,16,17,18,20,21,22       28,07 х 1% х 3% х 10000 = 84,21 грн. га

    11                                                    28,92  х 1% х 3% х 10000 = 86,76 грн. га

            14,15,16                                 26,92   х  1% х 3% х 10000 = 80,76 грн. га

              друга економіко – планувальна зона

             квартал

             2,3,5,6,7                        26,35    х 1% х 3% х 10000 = 79,05 грн. га

             8                                   21,77 х 1% х 3% х 10000 = 65,31  грн. га

        3. Під закладом освіти, клуб, сільська рада, контора

                                                  20,05    х1% х 10000 = 2005 грн./га

       4. Під закладом вет. лікарні, дит. садок, медпункт

                                                 20,05    х 1% х10000 = 2005 грн. га

       5.  За земельні ділянки комерційного призначення:

            магазин  ПП «Лещенко»                72,17    х 1% х10000 = 7217 грн. га

            магазин РАйСТ                               71,02   х 1% х 10000 = 7102 грн га.

                                   с. Чеснопіль

        6. За землі сільськогосподарського призначення:

                   рілля: агрогрупи

53е           44395   х 0.3% = 133.19  грн. га

55е            37598    х 0.3% = 112.79  грн. га

56е            28687   х 0.3% = 86.06 грн. га

                                57е             22539  х 0.3% = 67.62 грн. га

                              209е            35526   х 0.3% = 106.58 грн. га

           багаторічні насадження : агрогрупи

                            53е               27397   х 0.03% = 8,22 грн. га

                            55е               23219   х 0.03% = 6,97 грн. га

                            56е                17181  х 0.03% = 5,15 грн. га

                            57е               13464  х 0.03% = 4,04 грн. га

                           209е               31575   х 0.03%=  9,47грн. га

               7.На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

                    квартал

                    1,2,5,6                     17,4    х 1% х  3% х 10000 = 52,2 грн. га

                    3                              16,6    х 1% х  3% х 10000 = 49,80 грн. га

                   4,7                           17,76   х 1% х  3% х 10000 = 53,28 грн. га        

 

                 8. За земельні ділянки під медпунктом

                            12,2  x 3.997  х 1% х 10000 = 4876,34 грн./га

               9. За земельні ділянки комерційного використання:

                   магазин  РАйСТ           43,5   х 1% х 10000 = 4350  грн/га.

                                           с-ще Добрянка

             10.  За землі сільськогосподарського призначення:

                    рілля: агрогрупи:

                              55е            37573  х 0.3% = 112.61 грн. га

                              56е            28687  х 0.3 %= 86.06 грн. га

                              57е            22539  х 0.3 %= 67.62 грн. га     

                              133г           27331  х 0.3 %= 81.97 грн. га

                              209е           46450  х 0.3% = 139.35 грн. га

                             210г            27331 х 0.3 %= 81.99  грн. га

      багаторічні насадження : агрогрупи

                               55е           23224  х 0.03% = 6,97 грн. га

                               56е           17181  х 0.03% = 5,15 грн. га

                               57е           13463  х 0.03 %= 4,04 грн. га

                              209е          31575  х 0.03 %= 9,47 грн. га

                            сіножаті:      агрогрупи                                                      

                               133г          8691 х 0.3% = 26.07 грн. га

                               210г          6888  х 0.3 %= 20.66 грн. га

                            пасовища   агрогрупи

                                                         56е   4883 х 0.3 %= 5.65 грн. га

        11. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:

        квартал    

        1,3                          16.6  х 1% х  3% х 10000 = 49,80 грн. га

          2                       16.6  х 1% х  3% х 10000 = 49,80 грн. га

       12. За земельні ділянки комерційного використання:

       магазин  РАйСТ          41.2 х 1% х 10000 = 4120 грн/га.

                                                    с-ще Нова Павлівка

      13. За землі сільськогосподарського призначення

                          рілля: агрогрупи

                         55е              37573х 0.3% = 112.61 грн. га

                        56е              28687 х 0.3% = 86.06 грн. га

                         57е             22539  х 0.3% = 67.62 грн. га

                        141             6831   х 0.3% = 20.49 грн. га

      багаторічні насадження: агрогрупи

                      55е                   23219 х 0.03% = 6,97 грн. га

                      56е                   17182 х 0.03% = 5,15 грн. га

                       57е                 13464  х 0.03% = 4,04 грн. га

                      пасовища:   агрогрупи

                      141                      1434 х 0.3 %= 4.3 грн. га

     14. На земельні ділянки під будівлями і спорудами:      

               квартал

               1,2,3                     16.15     х 1% х  3% х 10000 = 48,45 грн. га

               4                           15.35    х 1% х  3% х 10000 = 46,05 грн. га

    15. за  землі  транспорту:

         8,38х 1 % х 10000 = 838,00

    16.За  земельні ділянки (У межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    17.За земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    18.За земельні ділянки (в межах населених пунктів),  на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції  та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

      19. За земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані громадянам для ведення особистого селянського господарства   у розмірі 0,3 відсоток від їх нормативно-грошової оцінки .

   2.  Встановити на 2018 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів  нормативну грошову оцінку яких не проведено:

     2.1. За один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

      2.2. За земельні ділянки під об’єктами  промисловості, транспорту , зв'язку, енергетики,газотранспортної системи, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

      2.3. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2018  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативно-грошової  оцінки земель населених пунктів, проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2018року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2018 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома,  що :

   5.1.Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України.

   5.2. Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України.

   5.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

   5.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України.

   5.5. Визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

     5.6. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

     5.7. Податковим періодом  для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

    5.9. Порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ.

    5.10. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ.

    5.11. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ.

    5.12. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ.

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку:                          

 6.1. Органам  державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетним  установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.   

     7. Затвердити на 2018 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     8. Затвердити на 2018  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення 3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     10.Секретарю сільської ради оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що  оголосити в ЗМІ.

    При цьому врахувати, що оголошення в ЗМІ має бути надруковане не пізніше 15 липня цього року.

    11. Секретарю  сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2018 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, але не раніше 01.01.2018 року. 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                         О.М.Дяченко