Регуляторні акти

                           Кривоколінська сільська рада

                 Тальнівського району Черкаської області     

            34  позачергова  сесія сільської  ради  VIІ  скликання

                                                 Рішення

Від 26 жовтня  2018 року № 34 /4                              

с. Криві Коліна

Про звіт  сільського голови щодо

 здійснення  державної регуляторної 

політики  Кривоколінською сільською

  радою  у  2018 році.

    На виконання  Закону  України « Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності» , відповідно до статей 43,55,59 Закону України « Про місцеве  самоврядування  в Україні», з метою забезпечення додержання принципів, державної  регуляторної  політики сільською радою , вдосконалення правового регулювання господарських відносин на  підвідомчій  території  та врахувавши пропозиції постійної комісії  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики Кривоколінською  сільською радою в 2018 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою у  2018 році на веб-сайті сільської ради.

    4.Контроль за виконанням рішення   покласти на сільського голову та на комісію з питань планування  бюджету та фінансів сільської ради.

Сільський голова                                                          О.М. Дяченко

                                                                           Додаток  до рішення

                                                                 Кривоколінської сільської  ради

                                                                            від 26.10.2018 № 34/4

               Звіт сільського голови щодо здійснення  державної регуляторної політики  Кривоколінською сільською радою у 2018 році.

   На виконання основних принципів державної регуляторної  політики, передбачених Законом України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та інших законодавчих актів, які регулюють даний вид діяльності, сільською радою постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між  регуляторними органами та суб’єктами  господарювання.

       У  сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема проекти регуляторних актів  розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування  бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина ",  на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами  «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

Всього сільською  радою  за  2018 р. прийнято4 регуляторних акти:

1.Про встановлення ставок земельного податку , пільг з його сплати та розміру орендної плати на 2019 рік.

2. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік.

3.Про порядок пайової  участі замовників у розвитку  інженерно-транспортної  та  соціальної інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради.

4. Про  Положення про порядок  відчуження основних засобів комунальної власності громади  Кривоколінської сільської ради.

Станом  на 01.10.2018 р. у сільській  раді  є 6 діючих регуляторних актів.

     Протягом 2018 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

    Сільська  рада планує у 2019 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

  Сільський голова                                                    О.М.Дяченко