Регуляторні акти

 

КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

21 позачергова сесія  сільської  ради  VIІ  скликання

РІШЕННЯ

Від  26 червня  2017 року  №  21/10

с. Криві  Коліна                                                   

Про проект рішення « Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб’єктів

 оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

територіальної громади Кривоколінської сільської ради»

   З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади села, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033), частиною 12 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради (додається).

2.     Оприлюднити дане рішення на Інтернет-сайті сільської ради.

3. Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  комісію  сільської  ради  з  питань  планування  бюджету  і  фінансів.

Сільський голова                                                                    О.М.Дяченко

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Кривоколінської сільської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради»

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту

З метою належної реалізації вимог Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 26.06.2017 р. сільською радою розроблено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів господарювання, які будуть залучатись до проведення експертної грошової оцінки об’єктів нерухомого майна  комунальної власності територіальної громади Кривоколінської сільської ради. З огляду на зазначене є потреба в прийнятті Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради .

2.Цілі регуляторного акту

Цілями розробленого Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради є приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів оцінку майна  а також удосконалення порядку залучення до цього процесу суб'єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах. 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень сільської  ради як власника майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Кривоколінської сільської ради , які визначені у статтях 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі при здійсненні делегованих повноважень.

Підготовка Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей – визначення суб'єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

4.Механізм реалізації мети

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження наступних заходів:

- визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для цілей приватизації та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

- встановлення критеріїв визначення  суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна;

- визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.

5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка виконання його вимог.

 Застосування Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради дозволить у відповідності до чинних нормативно-правових актів забезпечити оцінку майна, земельних ділянок та оптимізувати процедуру обрання суб'єктів оціночної діяльності.

 Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. 

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта 

 Введення в дію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради сприятиме вдосконаленню процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності з метою належної оцінки майна та землі.

 7.Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

 Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення до Положення вноситимуться у разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

 Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади Кривоколінської сільської ради сприятиме оптимізації процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності, вдосконаленню порядку обрання переможців, урахуванню змін до чинного законодавства з питань оцінки майна, земельних ділянок та діяльності суб'єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом проведення аналізу:

- кількість конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- кількість суб'єктів господарювання, обраних на конкурсних засадах з метою проведення незалежної оцінки майна.

9.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта 

 Відстеження результативності здійснюватиметься виконавчим  апаратом сільської ради на підставі статистичних даних, отриманих від конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 Базове відстеження буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта, оскільки для визначення показників результативності будуть використовуватись статистичні дані.

 Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

 Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.                        

     Секретар сільської  ради                                                 Півторак А.В.