Регуляторні акти

                                                              

                               КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                                       52сесія  сільської  ради  VIІ  скликання     

     ПРОЕКТ                                        

 Від                         2020року №

с.Криві Коліна

 

Про проект рішення «Про встановлення

місцевих  податків і зборів на 2021 рік»

     Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності», Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628/VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який вступив у дію 01.01.2019 року, керуючись пунктами 24, 28, 35 частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі  частини 2 ст. 42 та пункту 1 частини 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  рішення  Кривоколінської сільської ради №38/1 від 02.01.2019 року «Про дострокове припинення повноважень сільського голови», враховуючи аналіз регуляторного впливу, пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, депутатів сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2021 року на території  Кривоколінської  сільської ради    місцеві податки і збори :

  1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно (Додаток 1).

 1.2.Транспортний податок (Додаток 2).

 1.3. Туристичний збір. (Додаток 3).

 1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів. (Додаток 4).

 1.5. Єдиний податок.  (Додаток 5).

   2.Секретарю  ради :

   2.1.  Оприлюднити  цей проект  рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  або  на  Інтернет - сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  1  липня цього року.

   2.2. Відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ  копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний термін  з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

  3.Дане рішення набирає   чинності із  01.01.2021року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

Секретар ради                                                   Алла ПІВТОРАК                     

  Додаток  1

                                                                                   до проекту рішення сесії сільської ради

                                             2020року                                                                              

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

     1.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ:

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

     1.2. Об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об ҆єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ:

       Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

     1.3. Згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

     1.4. Згідно п.п. 266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

   1.5.Ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для  об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються на 2021 рік рішенням сільської ради в розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування згідно таблиці, що додається.

    1.6. відповідно пункту 266.4.2 статті 266 Податкового кодексу України, та враховуючи відсутність прибутків і пропозиції релігійної громади, встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що наявні на території села і перебувають   у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями),   звільнивши їх від сплати цього податку.

    1.7. Згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

    1.8.Порядок обчислення суми податку визначений п.266.7, 266.8 статті 266 ПКУ.   

1.9. Порядок сплати податку визначено п. 266.9.1статті 266 ПКУ.

    1.10.Терміни  сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ:

     Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

               Секретар   ради                                                     Алла ПІВТОРАк

 

Таблиця до додатоку 1
до  проекту рішення  «Про встановлення місцевих податків і зборів»

 

 

Ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

на 2021  рік,

введені в дію із 01.01.2021 року

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

71

240

7124084800

с.Криві Коліна, с.Чеснопіль, с-ще Добрянка, с-ще Нова Павлівка

 

Класифікація будівель та споруд3

Ставки податку4
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

Код3

Назва3

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

 

 

1 зона*

2 зона*

3 зона*

1 зона*

2 зона*

3 зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Будівлі житлові

х

х

х

х

х

х

111

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х

1110

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271) 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

Х

 

 

Х

 

 

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

0,1

 

 

0,1

 

 

1110.3 

Будинки садибного типу 

0,1

 

 

0,1

 

 

1110.4 

Будинки дачні та садові 

0,05

 

 

0,05

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

х

х

х

х

х

х

1121

Будинки з двома квартирами

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110) 

х

х

х

х

х

х

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

0.1

 

 

0.1

 

 

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

х

 

 

х

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212) 

х

х

х

х

х

х

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

Х

 

 

Х

 

 

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

0,1

 

 

0,1

 

 

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

х

 

 

х

 

 

113

Гуртожитки5

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274) 

х

х

х

х

х

х

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

Х

 

 

Х

 

 

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

Х

 

 

Х

 

 

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

Х

 

 

Х

 

 

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

Х

 

 

Х

 

 

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 

Х

 

 

Х

 

 

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

Х

 

 

Х

 

 

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

х

 

 

х

 

 

12

Будівлі нежитлові

х

х

х

х

х

х

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

х

х

х

х

х

х

1211

Будівлі готельні

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230) 

х

х

х

х

х

х

1211.1 

Готелі 

Х

 

 

Х

 

 

1211.2 

Мотелі 

Х

 

 

Х

 

 

1211.3 

Кемпінги 

х

 

 

х

 

 

1211.4 

Пансіонати 

 

 

 

 

 

 

1211.5 

Ресторани та бари 

Х

 

 

Х

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412) 

х

х

х

х

х

х

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

Х

 

 

Х

 

 

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

Х

 

 

Х

 

 

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

Х

 

 

Х

 

 

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

х

 

 

х

 

 

122

Будівлі офісні

х

х

х

х

х

х

1220

Будівлі офісні

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей 

х

х

х

х

х

х

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,1

 

 

0,1

 

 

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

Х

 

 

Х

 

 

1220.3 

Будівлі органів правосуддя5

Х

 

 

Х

 

 

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 

Х

 

 

Х

 

 

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

0,1

 

 

0,1

 

 

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

0.1

 

 

0.1

 

 

123

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х

1230

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 

х

х

х

х

х

х

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

0,25

 

 

0,25

 

 

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

Х

 

 

 

 

 

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

Х

 

 

 

 

 

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

0,25

 

 

0,25

 

 

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

Х

 

 

х

 

 

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

х

 

 

х

 

 

1230.9 

Будівлі торговельні інші 

0,25

 

 

0,25

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

х

х

х

х

х

х

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

х

х

х

х

х

х

  

Цей класс включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303) 

х

х

х

х

х

х

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

Х

 

 

Х

 

 

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

Х

 

 

Х

 

 

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

Х

 

 

Х

 

 

1241.4 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

Х

 

 

Х

 

 

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

Х

 

 

Х

 

 

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

Х

 

 

Х

 

 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,5

 

 

0,5

 

 

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

х

 

 

х

 

 

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

х

 

 

х

 

 

1242

Гаражі

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230) 

х

х

х

х

х

х

1242.1 

Гаражі наземні 

0,5

 

 

0,5

 

 

1242.2 

Гаражі підземні 

х

 

 

х

 

 

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

х

 

 

х

 

 

1242.4 

Навіси для велосипедів 

х

 

 

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

х

х

х

х

х

х

1251

Будівлі промислові5

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230) 

х

х

х

х

х

х

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

Х

 

 

Х

 

 

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 

Х

 

 

Х

 

 

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

Х

 

 

Х

 

 

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості 

Х

 

 

Х

 

 

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості 

Х

 

 

Х

 

 

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

Х

 

 

Х

 

 

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

х

 

 

х

 

 

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

х

 

 

х

 

 

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

 

 

 

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади5

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 

х

х

х

х

х

х

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

х

 

 

х

 

 

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

0,1

 

 

0,1

 

 

1252.3 

Силоси для зерна 

0,1

 

 

0,1

 

 

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

Х

 

 

Х

 

 

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

Х

 

 

Х

 

 

1252.6 

Холодильники 

Х

 

 

Х

 

 

1252.7 

Складські майданчики 

0,5

 

 

0,5

 

 

1252.8 

Склади універсальні 

0,5

 

 

0,5

 

 

1252.9 

Склади та сховища інші 

0,5

 

 

0,5

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

х

х

х

х

х

х

1261

Будівлі для публічних виступів

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412) 

х

х

х

х

х

х

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

Х

 

 

Х

 

 

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

Х

 

 

Х

 

 

1261.3 

Цирки 

Х

 

 

Х

 

 

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

Х

 

 

Х

 

 

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

Х

 

 

Х

 

 

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

х

 

 

х

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273) 

х

х

х

х

х

х

1262.1 

Музеї та художні галереї 

Х

 

 

Х

 

 

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 

0,01

 

 

0,01

 

 

1262.3 

Технічні центри 

Х

 

 

Х

 

 

1262.4 

Планетарії 

Х

 

 

Х

 

 

1262.5 

Будівлі архівів 

Х

 

 

Х

 

 

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

х

 

 

Х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів5

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264) 

х

х

х

х

х

х

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

Х

 

 

Х

 

 

1263.2 

Будівлі вищих навчальних закладів 

Х

 

 

Х

 

 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  

0,01

 

 

0,01

 

 

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

Х

 

 

Х

 

 

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

0,01

 

 

0,01

 

 

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

Х

 

 

Х

 

 

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

Х

 

 

Х

 

 

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

Х

 

 

Х

 

 

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

х

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130) 

х

х

х

х

х

х

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

Х

 

 

Х

 

 

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери 

Х

 

 

Х

 

 

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

Х

 

 

Х

 

 

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

0,01

 

 

0,01

 

 

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

Х

 

 

Х

 

 

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

Х

 

 

Х

 

 

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

х

 

 

х

 

 

1265

Зали спортивні

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411) 

х

х

х

х

х

х

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

Х

 

 

Х

 

 

1265.2 

Басейни криті для плавання 

Х

 

 

Х

 

 

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

Х

 

 

Х

 

 

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

Х

 

 

Х

 

 

1265.5 

Тири 

Х

 

 

Х

 

 

1265.9 

Зали спортивні інші 

х

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

х

х

х

х

х

х

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 

х

х

х

х

х

х

1271.1 

Будівлі для тваринництва 

х

 

 

х

 

 

1271.2 

Будівлі для птахівництва 

х

 

 

х

 

 

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 

0,5

 

 

0,5

 

 

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні 

х

 

 

х

 

 

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

Х

 

 

Х

 

 

1271.6 

Будівлі тепличного господарства 

Х

 

 

Х

 

 

1271.7 

Будівлі рибного господарства 

Х

 

 

Х

 

 

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

х

 

 

х

 

 

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

0,1

 

 

0,1

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 

х

х

х

х

х

х

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 

0,01

 

 

0,01

 

 

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

Х

 

 

Х

 

 

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 

0.01

 

 

0.01

 

 

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262) 

х

х

х

х

х

х

1273.1 

Пам’ятки історії та архітектури 

0.01

 

 

0.01

 

 

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

0.01

 

 

0.01

 

 

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

0.01

 

 

0.01

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

х

х

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420) 

х

х

х

х

х

х

1274.1 

Казарми збройних сил 

Х

 

 

Х

 

 

1274.2 

Будівлі поліцейських та пожежних служб 

0,01

 

 

0,01

 

 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

Х

 

 

Х

 

 

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

0,01

 

 

0,01

 

 

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

0,01

 

 

0,01

 

 

_________________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар ради                           Алла ПІВТОРАК


Таблиця до додатка 1 до проекту  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на 2021 рік,  

введені в дію  із 01.01.2021 року

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області1

Код району1

Код КОАТУУ

Назва1

71

240

7124084800

Кривоколінська сільська рада

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд2

Розмір пільги

(у відсотках)

- обєкти нежитлової нерухомості для фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок.

100%

--об`єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби.

100%

-об`єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100%

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

____________________________________________________________
Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідностікількість рядків може бути збільшена.

2Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2  статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар   ради                                                             Алла ПІВТОРАК

                                                                                                                                            Додаток 2

 

 

                                                                                          до проекту  рішення    сесії сільської ради від                2020 року

 

                   2.Транспортний податок

    2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

     2.2. Об'єктом оподаткування транспортним податком  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

   Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

     2.3.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

     2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

     2.6. Порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ.

     2.7. Терміни  сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ.

Секретар  ради                                                  Алла ПІВТОРАК


                                                                                                         Додаток 3

                                                                до проекту  рішення

                                                                  сесії сільської  ради

                                                                            від           2020 року №____

                                                    3.Туристичний збір

     3.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п.3.5 цього додатку.

     3.2. Платниками збору не можуть бути особи, які визначені підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ.

   3.3. Ставка збору встановлюється за рішенням сільської ради кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі),  згідно п.3.5 цього додатку, у розмірі 0,1 відсоток  - для внутрішнього туризму та до 1 відсоток   - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.   

 3.4. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.3.5 цього додатку.

3.5. Згідно з рішенням сільської ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

3.6. Згідно з рішенням сільської ради справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 ПКУ, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених, визначених п.3.5 цього додатку;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" п.3.5 цього додатку, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.7.Особливості справляння збору визначеніпунктом 268.6  статті 268 Податкового кодексу України.

     3.8. Порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ.

     3.9. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар  ради                                                           Алла ПІВТОРАК

                                                                                                  Додаток 4

                                                                                  до  проекту рішення сесії сільської  ради

                                                                                       від             .2020 року

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

   4.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення,представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської ради  організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

     4.2.Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

      4.3.Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.4. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року».

      4.5.Порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ.

     4.6.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар  ради                                                       Алла ПІВТОРАК

 

                                                                                                    Додаток 5

                                                                                  до проекту  рішення сесії сільської  ради

                                                                                    від            2020 року №

                                                 5.Єдиний податок

       5.1. Платники єдиного податку  визначені пунктом 291.4 статті 291 ПКУ.

        5.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - другої групи особи, які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ.

        5.3.  Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ.

         5.4. Порядок визначення доходів та їх склад вказаний в  статті 292 ПКУ.

         5.5. Податковим (звітним) періодом відповідно до статті 294 ПКУдля платників єдиного податку першої, другої групи є календарний рік  .

        5.6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

 5.7. Встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року:

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн.

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін.м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

 16.23

Виробництво  інших  дерев’яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

 25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н. .в. і. у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

5.8. Встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  для другої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 500 000 грн.

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групи у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податкового

звітного року

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

20%

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур ,коренеплодів і бульбоплодів

20%

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

20%

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

20%

 01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

20%

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

20%

01.30

Відтворення  рослин

20%

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

20%

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

20%

01.46 

Розведення свиней 

20%

01.47 

Розведення свійської птиці 

20%

01.49 

Розведення інших тварин 

20%

01.50 

Змішане сільське господарство 

20%

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

20%

01.63

Після урожайна діяльність

20%

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

20%

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20%

03.12 

Прісноводне рибальство 

20%

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

20%

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

20%

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

20%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

20%

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

20%

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

20%

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

20%

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

20%

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

20%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20%

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

20%

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

20%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

20%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

20%

15.20 

Виробництво взуття 

20%

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

20%

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

20%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20%

18.11 

Друкування газет 

20%

18.12 

Друкування іншої продукції 

20%

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

20%

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

20%

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

20%

23.11 

Виробництво листового скла 

20%

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

20%

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

20%

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

20%

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

20%

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20%

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

20%

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20%

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

20%

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20%

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

20%

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

20%

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

20%

31.09 

Виробництво інших меблів 

20%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

20%

32.40 

Виробництво ігор та іграшок 

20%

32.99 

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 

20%

33.13 

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 

20%

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 

20%

33.17 

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 

20%

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20%

35.13 

Розподілення електроенергії 

20%

35.22 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

20%

35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

20%

36.00 

Забір, очищення та постачання води 

20%

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20%

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20%

42.11 

Будівництво доріг і автострад 

20%

42.99 

Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

20%

43.21 

Електромонтажні роботи 

20%

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

20%

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

20%

43.31 

Штукатурні роботи 

20%

43.32 

Установлення столярних виробів 

20%

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

20%

43.34 

Малярні роботи та скління 

20%

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

20%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20%

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20%

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

20%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

20%

46.21 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 

20%

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

20%

46.32

Оптова  торгівля  м’ясом  і  м» ясними  продуктами 

20%

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними і молюсками 

20%

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

20%

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

20%

47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

20%

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

20%

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

20%

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

20%

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним  устаткуванням  і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20%

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20%

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

20%

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20%

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

20%

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

20%

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

20%

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20%

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20%

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20%

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками  

20%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

20%

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

20%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

20%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

20%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

20%

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

20%

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20%

49.32 

Надання послуг таксі 

20%

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

20%

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

20%

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20%

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20%

56.3

Обслуговування  напоями

20%

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20%

56.29 

Постачання інших готових страв 

20%

58.11 

Видання книг 

20%

58.13 

Видання газет 

20%

62.01 

Комп'ютерне програмування 

20%

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

20%

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

20%

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

20%

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

20%

65.11 

Страхування життя 

20%

65.12 

Інші види страхування, крім страхування життя 

20%

65.30 

Недержавне пенсійне забезпечення 

20%

66.21 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

20%

66.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

20%

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевищує 0,2га,житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100кв.метрів,нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300кв.метрів)

20%

69.10 

Діяльність у сфері права 

20%

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування 

20%

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

20%

71.12 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

20%

73.11 

Рекламні агентства 

20%

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

20%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

20%

75.00 

Ветеринарна діяльність 

20%

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

20%

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

20%

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 

20%

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20%

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

20%

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

20%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

20%

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

20%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

20%

82.92 

Пакування 

20%

82.99 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

20%

85.53 

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 

20%

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

20%

86.22 

Спеціалізована медична практика 

20%

86.23 

Стоматологічна практика 

20%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

20%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

20%

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

20%

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

20%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 

20%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

20%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

20%

95.25 

Ремонт годинників

20%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

20%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

20%

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

20%

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

20%

Секретар  ради                              Алла ПІВТОРАК