Регуляторні акти

КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

21позачергова сесія  сільської  ради  VIІ  скликання

РІШЕННЯ

Від  26 червня  2017року  №  21/9

с. Криві  Коліна                                                    

Про  затвердження проекту «Положення

про порядок відчуження основних засобів

 комунальної власності громади

Кривоколінської сільської ради»

   Відповідно до пункту 30 статті  25, статті  59,  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  врахувавши пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, Кривоколінська сільська рада  в и р і ш и л а:

 1.Затвердити «Положення про порядок відчуження основних засобів  комунальної власності громади Кривоколінської сільської ради» відповідно до додатку 1.

2. Вважати таким що втратило чинність рішення Кривоколінської сільської ради №13/3 від 05.12.2011 року « Про  затвердження «Положення про порядок відчуження основних засобів комунальної власності громади Кривоколінської сільської ради».

3. Оприлюднити дане рішення на Інтернет-сайті сільської ради.

4. Контроль покласти на комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

  Сільський  голова                                                              О.М. Дяченко

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта - рішення сесії 
Кривоколінської сільської ради «Про
затвердження Положення про

 порядок відчуження основних засобів комунальної власності

громади Кривоколінської сільської ради»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Кривоколінської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів комунальної власності громади Кривоколінської сільської ради»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети - удосконалення  механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності. 

Даний документ запобігатиме зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності села.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує.

2. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, викладеної у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.

Даний регуляторний акт приймається з метою досягнення наступних цілей:

- підвищення прозорості дій сільської ради при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності шляхом встановлення конкретного порядку;

- забезпечення ефективного використання майна комунальної власності;

- відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з об’єктами комунальної власності;

- забезпечення доступності  інформації про порядок відчуження об’єктів комунальної власності.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

            Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

            Друга альтернатива – прийняття запропонованого акту.

            Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання, а саме:

- встановлення конкретного порядку відчуження майна, який не суперечить чинному законодавству, веде до підвищення інформованості суб’єктів господарювання;

- підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій сільської ради;

- із затвердженням запропонованого Положення виключається можливість для проведення зловживань в операціях, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності.

4. Опис механізмів і заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

            Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти рішення Кривоколінської  сільської ради «Про затвердження Положення про  порядок відчуження основних засобів комунальної власності  громади Кривоколінської сільської ради».

Основними завданнями запропонованого проекту  рішення є забезпечення прозорого процесу дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності. З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- покладення на сільську раду обов’язків щодо дотримання порядку відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади села;

- ознайомлення суб’єктів господарювання з Положенням про порядок відчуження основних засобів  комунальної власності громади                    Кривоколінської сільської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги щодо відчуження об’єктів комунальної власності. Крім того, мотивами є простота положень акта та простота виконання вимог, встановлених актом. 

Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість суб’єктів господарювання щодо порядку відчуження комунального майна, підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій сільської ради, посилюються вимоги, унеможливлюються зловживання в операціях, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності.

6. Очікувані результати ухвалення запропонованого регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи влади та місцевого самоврядування

Прогнозованість, контроль операцій, пов’язаних з відчуженням  об’єктів комунальної власності.

Не очікується.

Суб’єкти господарювання

Врегульований порядок купівлі-продажу об’єктів комунальної власності

Витрати, пов’язані з оплатою послуг на оцінку, ліцитатора, оформлення документів на земельну ділянку.

Мешканці територіальної громади

Активізація економічного та соціального розвитку села

-----

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту безстроковий. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України, рішенням сесії сільської ради.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акту є: 

- зростання надходжень до бюджету сільської ради від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Кривоколінської сільської ради.

Базове відстеження - протягом місяця з дня опублікування проекту рішення.

Повторне відстеження - не раніше як через рік після набрання чинності актом.

Секретар сільської ради                                           А.В.Півторак