Регуляторні акти

                                       Кривоколінська сільська рада

                      Тальнівського району Черкаської області     

                 25 позачергова  сесія  сільської  ради  VIІ  скликання

                                                         Рішення

Від 05 грудня  2017 року  № 25/4                               

с. Криві Коліна

Про план  діяльності  з підготовки та

 перегляду  проектів регуляторних

 актів  Кривоколінської 

сільської  ради  на  2018  рік

  Відповідно до  пункту 6 частини 1 статті 43, статті  59 Закону України

«Про місцеве  самоврядування  в Україні», на виконання  частини  1  статті  7, статті 13  Закону  України  « Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», врахувавши пропозиції постійних комісії,  сільська  рада  в и р і ш и л а:

1.Затвердити  план  діяльності  з підготовки  та перегляду проектів  регуляторних  актів  Кривоколінської  сільської ради  на  2018  рік  (додається).

2.План  діяльності  з  підготовки  та перегляду проектів  регуляторних  актів  Кривоколінської  сільської  ради  на  2018  рік оприлюднити до 15 грудня 2017 року в районних ЗМІ та на веб-сайті сільської ради.

3. Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування  бюджету та фінансів сільської ради.

Сільський голова                                                          О.М. Дяченко

                                                                                                     Додаток до рішення           Кривоколінської сільської  ради  від 05.12.2017 №25/4

                  План  діяльності  з підготовки  проектів  регуляторних  актів

                            Кривоколінської  сільської  ради  на  2018 рік.

п/п

Вид

документа

Назва  проекту

регуляторного акта

Мета  прийняття

проекту

регуляторного акта

Термін підготовки

проекту

регулятор-

ного

акта

Найменування

розробників

проекту

1

Рішення

сільської

ради

Про  ставки

земельного

податку

Збільшення

надходження  коштів  до  сільського бюджету  та  збільшення  кількості  с/г продукції

червень

 

Землевпорядник

сільської  ради

 

 

 2

Рішення

сільської

ради

Про  місцеві податки  і  збори

Збільшення  надходження коштів  до сільського бюджету та  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  підприємництва

на  території

сільської  ради

червень

 

Секретар сільської  ради

 

 

Секретар  сільської  ради                                                       А.В.Півторак