Регуляторні акти

                                                Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення     Кривоколінської  сільської ради

   «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку  сільської  територіальної громади.

До складу місцевих податків  входить і земельний податок.

           Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України( далі –ПКУ)  , недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, сільська  рада окремо приймає  рішення про місцеві податки і збори та  рішення «Провстановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на  2020 рік»

         У разі неприйняття рішення про встановлення ставок земельного податку  на 2020 рік, відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:

-    субвенції  по  Кривоколінському  НВК – І – ІІІ  ст.. – 21450 грн.

-    утримання  вуличного  освітлення – 45500 грн. без з/плати 15000

         Відповідно до статті  269 ПКУплатниками  земельного податку  є:

-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

         Пунктом 270.1. статті 270 ПКУ визначено, що  об'єктами оподаткування є:

-  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

         Базою оподаткування земельним податком згідно статті 271 ПКУ є

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

         Статтею 274 ПКУ передбачено, що ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання

 Разом з тим, статтею 277 ПКУпередбачено, щоставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 1 відсотка та не більше 4,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по по області, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

          Земельний податок на території сільської ради сплачують в основному громадяни – власники земельних ділянок.

            Однак є  3 суб҆єкти господарювання, що мають земельні ділянки в постійному користуванні та сплачують земельний податок.

             Тому, в аналізі регуляторного впливу аналізуються  вигоди та втрати від впровадження цього рішення   3-х  суб҆єктів малого підприємництва.

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про ставки земельного податку  на 2020 рік

У разі не прийняття рішення про ставки земельного податку  на 2020 рік

Відхилення,

  /грн./

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень   / грн./

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень  /грн../

1

Земельний податок

Від 0,03 до 4,5 %

   17600

Від 0,01 до 3,0%

   9900  

     7700

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

      7700

У разі прийняття рішення «Провстановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2020 рік» очікується, що  в бюджет  сільської  громади надійдуть кошти від суб»єктів  малого підприємництва в сумі  17600    грн. 

Рішення  про встановлення місцевих податків і зборів   приймається  сільською радою окремо. Тому в цьому аналізі регуляторного впливу  не розраховуються  втрати  до місцевого бюджету у разі не  прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Разом з тим, при прийнятті рішення «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2020 рік»  необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 Забезпечити  баланс  всіх суб»єктів, на які рішення здійснює    вплив,  можливо  встановивши  розміри  ставок земельного податку  , які б забезпечили  наповнення місцевого бюджету, з метою  фінансування  програм соціального захисту жителів села з однієї сторони  та не призвели б до скорочення кількості зареєстрованих   підприємців через  завелике податкове навантаження  з іншої сторони.

На території сільської ради є   3 суб҆єкти господарювання, що мають земельні ділянки в постійному користуванні та   сплачують земельний податок.

В зв»язку із зниженням нормативно- грошової оцінки  землі, та з метою недопущення  зменшення  дохідної частини сільського бюджету, пропонується дещо збільшити  ставки земельного податку . Однак незначне збільшення ставок земельного податку  не вплине на  витрати суб»єктів господарювання -   підприємців . 

Під час проведення консультацій з  підприємцями, дійшли взаємної згоди, що  ставки земельного податку  збільшаться  для наступних видів цільового призначення земель у відсотковому значенні від нормативної грошової оцінки :

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

З 0,30 до 1,0

 

 

 

Для іншого сільськогосподарського призначення

З 0,30 до

0,30

 

 

 

Для рибогосподарських потреб

З 1,0 до 3,0

 

 

 

 

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку  полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

            Враховуючи, вищевикладене,  розробляється проект рішення „Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2020 рік»  та оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради та  на спеціальному стенді для офіційних повідомлень  .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням  сільської  ради «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати  на 2019 рік» застосовуються лише на 2019 рік.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати земельного податку ;

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського  бюджету земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської  ради та не приймати  рішення сільської  ради «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2020 р.

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України,  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Через очікуванні втрати місцевого бюджету не можливо в повному обсязі профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення    ставок земельного податку,  пільг з його  сплати    на 2020 рік у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території села  та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Надходження коштів до місцевого бюджету дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальний дошкільний навчальний заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок земельного податку , враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податку на 2020 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати земельного податку .  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 7700 грн., за рахунок сплати земельного податку за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю,   .

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку  (прогнозована сума  17600  грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 20 000 грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Витрати пов’язані лише з платою за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.  в сумі:   9900      грн.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата земельного податку  за встановленими ставками    17600 грн.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати земельного податку , а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними Тальнівського  відділення Звенигородської  ОДПІ   станом на 01.01.2019 року

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

В тому числі мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

3

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

100 %

100%

100 %

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

       9900    грн     

Альтернатива 2

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням земельного податку  оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про ставки земельного податку .

Сплата податку за запропонованими ставками (    17600   грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку  до цього АРВ

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 20 000 грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу .

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного актане розраховувалися.      

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки земельний податок  буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землюЗменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до  місцевого бюджету складатимуть   7700   грн   .

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території села  та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно  17600 грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку .

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків за запропонованими ставками 17600     грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку  до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (20 000 грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (_20 000 грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку  до цього АРВ

Додаткове наповнення сільського  бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податків за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати       9900       грн.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

 

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників земельного податку  не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  земельного податку .

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку .

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку .

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за ставками, що діялидо 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що  спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-                  Податкового кодексу України;

-                  Бюджетного кодексу України;

-                  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку ,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –  сільської  ради.                                                                                

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території сільської ради , аналітичних показників Звенигорродської  ОДПІ Черкаської області,  станом на 01.01.2019 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок земельного податку  на 2020 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2020 р.» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії  сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок земельного податку , що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

-   Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.

-   Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

-   Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

-   Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

/грн./

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

 17600   грн. 

 

Земельний податок

17600 грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

3

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, годинина 1 суб’єкта .

1,5 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту (  сума  земельного податку та вартість адміністративних процедур, що  витрачатиметься  одним  суб’єктом   малого підприємництва)

5867+37,69=5904,69 грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті сільської ради;

- на стенді сільської  ради

 Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники  Звенигородської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація бухгалтерської служби сільської  ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Секретар ради                                                                 А.В. Півторак

                Додаток __

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.04. 2019р. по 12.04.2019р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 Консультації

     4

Обговорено запропоновані ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

       4

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4  (одиниць), ), у тому числі малого підприємництва -  (одиниць) та мікропідприємництва 4 (одиниць)

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата земельного податку , визначеного рішеннями  сільської  ради на 2020 рік одним суб»єктом малого  підприємництва ), гривень

 

5867

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5867

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

       17600

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

      Розрахунок вартості 1 людино-години:

     норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993 години (норми тривалості робочого часу на 2019 рік  відповідно до листа Мінсоцполітики від 08.08.2018
№ 78/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік»);

  використовується мінімальна заробітна плата, яка згідно із Законом України від 23.11.2018
№ 2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік» з 01.01.2019 у місячному розмірі становить 4173,0 грн., у погодинному розмірі – 25,13 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*25,13  грн= 25,13

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*25,13 грн= 12,56

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

37,69

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

16

Сумарно, гривень

113,07

Х

0

           

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

17600

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

113,07

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

17713,07

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

17713,07

0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерською службою сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва.

Секретар ради                                                                               А.В.Півторак