Регуляторні акти

Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Кривоколінською сільською радою

 

 

           

Кривоколінська сільська рада

                 Тальнівського району Черкаської області     

                     3  сесія сільської  ради  VIІ  скликання

         Рішення

     Від 24 грудня  2015 року № 3/                             

с. Криві Коліна

 

Про звіт щодо  здійснення  державної

регуляторної  політики  Кривоколінською

сільською  радою  в  2015 році.

    На виконання  Закону  України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 43,55,59 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», з метою забезпечення додержання принципів державної  регуляторної  політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на  підвідомчій  території  та врахувавши пропозиції постійної комісії  з питань роботи  агропромислового комплексу та базових галузей  народного господарства  сільська  рада  в и р і ш и л а:

1.Звіт  щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою в 2015  році  затвердити.

2. Виконавчому комітету Кривоколінської сільської  ради продовжити  роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою та вдосконалення правового регулювання господарських відносин  на  території.

3. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою розмістити  на веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну  комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

Сільський голова                                                          О.М. Дяченко

 

 

                                                                           Додаток  до рішення

                                                                 Кривоколінської сільської  ради

                                                                            від 24.12.2015 № 3/

 

               Звіт щодо здійснення  державної регуляторної політики

                     Кривоколінською сільською радою в 2015 році.

   На виконання основних принципів державної регуляторної  політики, передбачених Законом України «Про засади державної  регуляторної політики,  робота  спрямована на поліпшення умов для господарської діяльності,  на регулювання  взаємовідносин у сфері господарської діяльності, а також вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між  регуляторними органами та суб’єктами  господарювання.

    З метою реалізації  повноважень у здійсненні державної  регуляторної політики, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, забезпечення доступності, гласності та  відкритості регуляторної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування до статті 31 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  Регуляторні  акти, що відповідають принципам  державної  регуляторної політики та  регуляторні акти, що не відповідають принципам державної  регуляторної політики  і  не потребують внесення до них змін, відсутні.

Виконавчим комітетом  Кривоколінської сільської ради  постійно  зосереджувалась увага на  обов’язковості визначення:

- оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей  державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;

- механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;

- показників результативності  регуляторного акта;

- заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

До проектів  регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7,8,9,10 Закону України

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2004№ 308

«Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та  відстеження результативності регуляторного акта», які разом з проектами регуляторних актів оприлюднювались шляхом розміщення на веб - сайті  та  на сторінках районної газети «Тальнівщина»  для  одержання зауважень та пропозицій від фізичних та  юридичних осіб.

     З  метою забезпечення  єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та  прийняття  їх тільки після  проходження всіх процедур, визначених  законодавством, сільська рада постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань реалізації державної політики у  сфері господарської діяльності.

 Всього сільською  радою  за  2015 р. прийнято 2 регуляторних акти:

1 Рішення  « Про  податки  і збори».

2.Рішення  « Про ставки земельного податку ».

  Протягом 2015 року робота  сільської  ради  була  направлена  на  забезпечення  відповідності  форм і рівня державного регулювання господарських  відносин  вимогам законодавства,  а також відкритості  прозорості  процесу регуляторної діяльності.

   Сільська рада  постійно дотримується єдиного підходу до підготовки  проектів  регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів та ведеться робота  з планування діяльності  щодо підготовки проектів регуляторних актів.

 Кривоколінська  сільська  рада  планує  у 2016  році продовжити роботу, спрямовану на недопущення прийняття  економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів, втручання у діяльність суб’єктів  господарювання  та  забезпечення дотримання  процедур підготовки регуляторних актів.

 

 Секретар сільської  ради                                       А.В.Півторак

                                       

 

               Кривоколінська сільська рада

                 Тальнівського району Черкаської області     

            14 позачергова  сесія сільської  ради  VIІ  скликання         Рішення

 

Від 06 грудня  2016 року № 14/2                                

с. Криві Коліна

 

Про звіт щодо  здійснення  державної

регуляторної  політики  Кривоколінською

сільською  радою  в  2016 році.

    На виконання  Закону  України « Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності» , відповідно до статей 43,55,59 Закону України « Про місцеве  самоврядування  в Україні», з метою забезпечення додержання принципів, державної  регуляторної  політики сільською радою , вдосконалення правового регулювання господарських відносин на  підвідомчій  території  та врахувавши пропозиції постійної комісії  з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села сільська  рада  в и р і ш и л а:

1.Звіт  щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою в 2016  році  затвердити.

2. Виконавчому комітету Кривоколінської сільської  ради продовжити  роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою та вдосконалення правового регулювання господарських відносин  на  території.

3. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою розмістити  на  веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну  комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                                          О.М. Дяченко

 

                                                                           Додаток  до рішення

                                                                 Кривоколінської сільської  ради

                                                                            від 06.12.2016 № 14/

 

               Звіт щодо здійснення  державної регуляторної політики

                     Кривоколінською сільською радою в 2016 році.

   На виконання основних принципів державної регуляторної  політики, передбачених Законом України «Про засади державної  регуляторної політики у роботі  спрямованою на поліпшення умов для господарської діяльності, а також на регулювання  взаємовідносин у сфері господарської діяльності , а також вдосконалення правового регулювання господарських і адміністративних відносин між  регуляторними органами та суб’єктами  господарювання».

    З метою реалізації  повноважень у здійсненні державної  регуляторної політики,  недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, забезпечення доступності, гласності та  відкритості регуляторної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування до статті 31 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  Регуляторні  акти, що відповідають принципам  державної  регуляторної політики та  регуляторні акти, що не відповідають принципам державної  регуляторної політики,  не потребують внесення до них змін відсутні.

Виконавчим комітетом  Кривоколінської сільської ради  постійно  зосереджувалась увага на  обов’язковості визначення:

- оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей  державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;

- механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;

- показників результативності  регуляторного акта ;

- заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

До проектів  регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7,8,9,10 Закону України

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2004№ 308

«Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та  відстеження результативності регуляторного акта», які разом з проектами регуляторних актів оприлюднювались шляхом розміщення на веб - сайті  та  на сторінках районної газети «Тальнівщина», для  одержання зауважень та пропозицій від фізичних та  юридичних осіб.

     З  метою забезпечення  єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та  прийняття  їх тільки після  проходження всіх процедур, визначених  законодавством, сільська рада постійно та систематично надавала розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань реалізації державної політики у  сфері господарської діяльності.

Всього сільською  радою  за  2016 р. прийнято 2 регуляторних акти:

1 Рішення  « Про місцеві податки  і збори».

2.Рішення  « Про ставки земельного податку».

Станом  на 01.12.2016 р. у сільській  раді  є 6діючих регуляторних актів.

  Протягом 2016 року робота  сільської  ради  була  направлена  на  забезпечення  відповідності  форм і рівня державного регулювання господарських  відносин  вимогам законодавства,  а також відкритості  прозорості  процесу регуляторної діяльності.

   Сільська рада  постійно дотримується єдиного підходу до підготовки  проектів  регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів та ведеться робота  з планування діяльності  щодо підготовки проектів регуляторних актів.

 Кривоколінська  сільська  рада  планує у 2017  році продовжити роботу, спрямовану на недопущення прийняття  економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів, втручання у діяльність суб’єктів  господарювання  та  забезпечення дотримання  процедур підготовки регуляторних актів.

 

 Секретар сільської  ради                                              А.В.Півторак