ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 22.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від 22.01.2019р.

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1074203 гривень , у тому числі загального фонду – 1074203 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Законів їхик України " Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон зультативних показнУа рекраїни " Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 " Про  затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Державне управління"
Наказ МФУ від17.07.2015 №648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевихбюджетів (із змінами,внесеними Наказом МФУ від17.07.2018 №617)
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793" Про затвердження складових прграмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 074 203

0

0

1 074 203

 

 

Усього

1 074 203

0

0

1 074 203

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма « Про підтримку місцевого самоврядування на 2019-2020 роки»

1074203

 

107423

 

 

Усього

107423

 

107423

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

6,25

0,00

6,25

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

внутрішній облік

135,00

0,00

135,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

внутрішній облік

22,00

0,00

22,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

внутрішній облік

0,36

0,00

0,36

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

кошторис

119749,00

0,00

119749,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від22.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від 22.01.2019року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –51000 гривень , у тому числі загального фонду – 51000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

ЗУ " Про Культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України №485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000" Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України",
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму Україи від 10.10.2010р.№1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних прграм тарерультативних показників,їх виконання  для місцевих бюджетів
у галузі "Культура"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

2

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

46 000

0

0

46 000

 

 

2

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5 000

0

0

5 000

 

 

Усього

51 000

0

0

51 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Прграма «Турбота»

51000

 

51000

 

 

Усього

51000

 

51000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

заяви громадян

18,00

0,00

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Ропорядження №3 від 22.01.2019р.

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядженяя № 3 від 22.01.2019року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –71834 гривень , у тому числі загального фонду – 71834 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

ЗУ " Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Укази Президента України №485/2000 " Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000" Про невідкладні заходи бібліотек України"
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від01.10.2010р.№1150/41 " Про затвердження Типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі " Культура"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

71 834

0

0

71 834

 

 

Усього

71 834

0

0

71 834

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпи

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

штатний розпи

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

звіт

9500,00

0,00

9500,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

звіт

480,00

0,00

480,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.примірників

звіт

6639,00

0,00

6639,00

 

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт

480,00

0,00

480,00

 

 

 

списання бібліотечного фонду

тис.примірників

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на придбання одного примірника книжок

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

од.

звіт

480,00

0,00

480,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від 22.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від 22.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –195708 гривень , у тому числі загального фонду – 195708 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

ЗУ " Про культуру"," Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України №485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів",Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від01.10.2010р.№1150/41
"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

195 708

0

0

195 708

 

 

Усього

195 708

0

0

195 708

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма « Культурнр- мистецька місцевого значення Кривоколінської сільської ради»

                             33000

 

                            33000

 

 

Усього

33000

 

33000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Внутрішній  облік

2,00

0,00

2,00

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

Внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість установ у тому числі кількість гуртків

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість установ у тому числі клубів

од.

Внутрішній облік

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі палаців

од.

Внутрішній облік

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

2,25

0,00

2,25

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,25

0,00

1,25

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

штатний розпис

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

кошторис

195708,00

0,00

195708,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

звіт

1350,00

0,00

1350,00

 

 

 

кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно

осіб

звіт

1350,00

0,00

1350,00

 

 

 

кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками

осіб

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

плановий обсяг доходів

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків

тис.грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

кількість реалізованих квитків

шт.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

 

середня вартість одного квитка

грн.

звіт

0,00

0,00

0,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

зві

104,00

0,00

104,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)