ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 22.01.2019року

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 22.01.2019року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –347375 гривень , у тому числі загального фонду – 347375 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

ЗК "Про благоустрій населених пунктів України" Національний план дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій. затвердженого розпорядженням КМУ від01.11.2009р.№1320-р.Рішенням сесії сільської ради №36- від 20.12.2018р.Програма "Соціално-економічного розвитку села на 2019р."

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Підвищення рівня благоустрою міста

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

 

 

2

Забезпечення благоустрою кладовищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

332 375

0

0

332 375

 

 

2

Забезпечення благоустрою кладовищ

15 000

0

0

15 000

 

 

Усього

347 375

0

0

347 375

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма «Утримання мережі вуличного освітлення та благоустрою населених пунктів Кривоколінської сільської ради на 2019 р.»

310649

 

310649

 

 

Пограма «Утримання обєктів комунальної власності Кривоколінської сільської ради на 2019 р.»

36726

 

36726

 

 

Усього

347375

 

347375

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

тис.грн.

Кошторис

347375,00

0,00

347375,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)

га.

Внтрішній облік

3,00

0,00

3,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства

тис.грн.

Кошторис

5100,00

0,00

5100,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком

%

звіт

100,00

0,00

100,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га.

Внутрішній облік

3,00

0,00

3,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію

тис.грн.

Кошторис

5100,00

0,00

5100,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ

%

звіт

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від22.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №3 від 22.01.2019року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117130 )

 ( 0421 )

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000 гривень , у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Земельний кодекс України,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України " Про регулювання містобудівної діяльності",постанови КМУ від 25.05.2011р.№559 "Про містобудівний кадастр",
Рішення сільської ради №26/9    від  20.12.2017р.  Програма " Про коригування (оновлення) топографічної підоснови,схеми планування території та генерального плану населених пунктів Кривоколінської сільської ради.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

60 000

0

0

60 000

 

 

Усього

60 000

0

0

60 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Прграма  «Встановлення меж населених пунктів Кривоколінської сільської ради»

                             60000

 

                           60000

 

 

Усього

60000

 

60000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення інвентаризації земель

тис.грн.

Кошторис

60000,00

0,00

60000,00

 

 

 

кількість земель, що потребують інвентаризації

тис.га.

Внутрішній облік

446,00

0,00

446,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію

тис.га.

Внутрішній облік

446,00

0,00

446,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати

тис.грн.

Кошторис

135,00

0,00

135,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

темп зростання середньої вартості 1 га проінвентаризованих земель порівняно з попереднім роком

%

Внутрішній облік

66,00

0,00

66,00

 

 

 

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати

%

Внутрішній облік

50,00

0,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від 22.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження № 3 від 22.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кривоколінська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кривоколiнська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –41000 гривень , у тому числі загального фонду – 41000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожної галузі" від14.11.2016р.№1763-ІІХ та " Про внесення змін до Закону України " Про джерела фінансування дорожного господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожної галузі" від 14.11.2016р.№1762-ІІХ.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

41 000

0

0

41 000

 

 

Усього

41 000

0

0

41 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма « Ремонт та утривання  вулиць і доріг комунальної власності Кривоколінської сільської громадм у 2019р.»

41000

 

41000

 

 

Усього

41000

 

41000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа вуличної дорожної мережі

км.

Внутрішній облік

11,00

0,00

11,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа вуличної дорожної мережі на якій буде прогортатися сніг

км.

Внутрішній облік

11,00

0,00

11,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного кілометра прогортання снігу вулично-дорожної мкркжі

тис.грн.

Кошторис

0,37

0,00

0,37

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка прогортання снігу вулично-дорожної мережі  порівняно з попереднім роком

%

Кошторис

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 
  GERB

КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 20.06.2019 року № 37

с.Криві Коліна

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм сільської

ради на 2019 рік

 

    Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014р.за №

1104/25881,наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року за №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевого самоврядування,які не застосовують програмно-цільовий метод» наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908»Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України «зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.12.2018року за № 1406/32858,рішення Кривоколінської сільської ради від 19.06.2019 року №44/2»Про сільський бюджет на 2019 рік :                                

1.     Внести зміни до паспортів бюджетних програм Кривоколінської сільської ради на 2019рік

За КПК 0117461  до п.5,п.8 (додається), КПК 0117461 до п.5, п.8 (додається).

2.     Виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера Кривоколінської сільської ради Чекалюк В.В.

3.     Секретарю Кривоколінської сільської ради Півторак А.В. оприлюднити

паспорт бюджетних програм за КПК 0117461.                 

4.     Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

Секретар ради                                             А.В. Півторак