БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний ( Форма 2020-1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Кривоколінська сільська рада

01

26490183

23314513000

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

 

 

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

 

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

 

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

1 736 874

2 604 620

1 877 365

1 976 866

2 077 686

 

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 002 991

1 028 197

1 165 982

1 227 780

1 290 396

0

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

40 099

51 000

65 000

68 445

71 936

0

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

80 528

71 834

70 438

74 171

77 954

0

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

177 150

195 708

176 074

185 406

194 862

0

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

202 009

347 375

294 871

310 499

326 334

0

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

174 555

79 006

55 000

57 915

60 869

0

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

59 542

831 500

50 000

52 650

55 335

0

 

 

 

УСЬОГО

1 736 874

2 604 620

1 877 365

1 976 866

2 077 686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Кривоколінська сільська рада

20 000

0

0

0

0

 

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

20 000

0

0

0

0

0

 

 

 

УСЬОГО

20 000

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о голови сільської ради

 

А.В.Півторак

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

В.В.Чекалюк

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)