КРИВОКОЛІНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                                      

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                  36 СЕСІЯ VIIСКЛИКАННЯ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 Від 20  грудня  2018 року                                                                 № 36/1

                                          «Про сільський бюджет на 2019р.»

                                  Кривоколінської сільської ради
       Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Кривоколінська сільська рада

ВИРІШИЛА:               

1. Визначити на 2019 рік:

доходисільського бюджету у сумі 1841120 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 1841120 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткисільського бюджету у сумі 1841120 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 1841120 гривень ;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі  1841120 гривень , у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету  у сумі 1841120гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм  ,згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 82-84 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

-       Місцеві податки;

-       Інші податки і збори;

-       Неподаткові надходження;

-         Інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.      

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 15,72,73 Бюджетного кодексу України.  

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню.

7. Надати  повноваження сільському голові щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

8. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

9.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства щодо паспортів бюджетних програм;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Відповідно до статті 77 та статті  78  Бюджетного Кодексу України, дозволити головному розпоряднику здійснювати у 2019 році перерозподіл розміру бюджетних призначень за економічною та  функціональною класифікацією видатків.

13. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. Додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Секретарю сільської ради оприлюднити  дане рішення на сайті сільської ради  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Сільський голова                                                         О.М.Дяченко